logo_pl
MRI-TECH Sp. z o.o.
MTP
Technologie obrazowania
metodą rezonansu
magnetycznego
logo_ca polski
angielski


Wymiana doświadczeń i współpraca

  • Lipiec 2021. 15-lecie istnienia MRI-Tech Canada Inc. i MRI-TECH Sp. z o.o.

W uznaniu wieloletniego zaangażowania biznesowego zarządów obu spółek, MRI-TECH Sp. z o.o. zbyła na rzecz członków Rady Dyrektorów spółki kanadyjskiej i Zarządu spółki polskiej 100% swoich udziałów w MRI-Tech Canada Inc. Tym samym obie jednostki stały się równorzędnymi spółkami siostrzanymi.

  • Kwiecień 2021 - Marzec 2025. Pięcioletnia umowa ramowa z Uniwersytetem Bordeaux na konserwację i modernizację systemu Cirrus Open .2T

MRI-TECH Sp. z o.o. i MRI-Tech Canada Inc. wspólnie zawarły z Uniwersytetem Bordeaux pięcioletnią umowę ramową na konserwację i modernizację (na żądanie) systemu Cirrus Open .2T zainstalowanego w maju 2016 roku w Instytucie Bioobrazowania.

  • Luty 2020 - Sierpień 2022. Współpraca z PROMAXO Inc. z siedzibą w Oakland, w Kalifornii (USA).

MRI-Tech Canada Inc. współpracowała z PROMAXO Inc. jako podwykonawca w dziedzinie badań i rozwoju wybranych elementów elektroniki w otwartym, kompaktowym systemie MRI PROMAXO, przeznaczonym do gabinetów lekarskich.

  • Październik 2017 - Styczeń 2019. Nowa edycja projektu MRI dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Naukowcy z MRI-Tech Canada Inc. wznowili współpracę z Uniwersytetem Saskatchewan (dr Gordon E. Sarty) i Honeywell w nowym projekcie finansowanym przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA) dotyczącym obrazowania MRI nogi w kostce na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

  • Wrzesień 2016. 10-lecie istnienia MRI-Tech Canada Inc. i MRI-TECH Sp. z o.o.

10  lat  temu  polscy  i  kanadyjscy  Inwestorzy-Założyciele  powołali  do  życia  polsko-kanadyjski joint-venture MRI-TECH Sp. z o. o. i jego kanadyjski odpowiednik MRI-Tech Canada Inc., dla rozwoju i produkcji niskopolowych, otwartych systemów obrazowania ciała ludzkiego metodą rezonansu magnetycznego. Z tej okazji odbyła się w Krakowie uroczysta kolacja, w której obok Założycieli i Zarządu Firmy, uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Firmy. Przyjacielska atmosfera spotkania sprzyjała wspomnieniom i podsumowaniom, a także otwierała umysły i wyobraźnie na nowe pomysły i wyzwania.

  • Kwiecień - Maj 2016. Dostawa i instalacja systemu Cirrus Open .2T w Instytucie Bioobrazowania Uniwersytetu w Bordeaux (Institut de Bio-Imagerie Université de Bordeaux).

Instalacji dokonano na zamówienie zespołu badawczego kierowanego przez prof. Erica Thiaudiere'a prowadzącego nowatorskie badania w zakresie mapowania aktywności enzymatycznej u małych, zdrowych zwierząt jako rozwinięcia metody obrazowania polaryzacji dynamicznej in situ. Instalację przeprowadził personel MRI-Tech Canada Inc. przy współpracy MRI-TECH Sp. z o.o. Do montażu wykorzystano standardowy egzemplarz skanera Cirrus Open .2T, w którym zgodnie z wymagnaiami Instytutu trwale obniżono indukcję pola magnetycznego B0 do wartości nominalnej 0.1935T z dokładnością 0.25%.

 


  • Maj 2014. Faza studyjna projektu MRI dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

COM DEV Ltd. i Dr. Gordon E. Sarty z University Saskatchewan, wraz z naukowcami z MRI-Tech Canada Inc. opracowali wstępny projekt skanera magnetyczno - rezonansowego do nieinwazyjnych badań nadgarstka wykonywanych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Projekt zleciła Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA). (czytaj więcej)

 


  • 7 Wrz 2011. Otwarcie Laboratorium MRI na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie


Pomieszczenie magnesu w nowym laboratorium MRI.
Magnes 0.2 T wyprodukowany przez MRI-TECH Sp. z o.o.

7 września 2011 na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie otwarto nowe laboratorium MRI. Zostało ono wyposażone w system obrazowania magnetyczno-rezonansowego Cirrus Open 0.2 T wyprodukowany przez MRI-TECH Sp. z o. o. we współpracy z Instytutem Biodiagnostyki Kanadyjskiej Akademii Nauk (Institute for Biodiagnostics of National Research Centre of Canada, IBD-NRC). Powstanie laboratorium jest efektem współpracy AGH, MRI-TECH Sp. z o.o. oraz IBD-NRC. Na otwarcie laboratorium przybyły władze uczelni na czele z Prorektorem prof. Tomaszem Szmucem, a także Ambasador Kanady w Polsce pan Daniel Castello, Szefowa Badań Instytutu Biodiagnostyki dr Roxanne Deslauriers oraz dr Krzysztof Turek Prezes Zarządu MRI-TECH Sp. z o.o.Przecięcie wstęgi.
Prof. Tomasz Szmuc, Prorektor AGH i pan Daniel Castello, Ambasador Kanady w Polsce.
W tle dr Bogusław Tomanek, kierownik grupy badawczej MRI w IBD-NRC.


 
Dyskusja przed drzwiami laboratorium.

Relacja telewizyjna: http://www.tvp.pl/krakow/informacja/kronika/wideo/9-ix-2011-godz-1830/5234086
(8'06'' ÷ 10'04'')

  • 2 pazdziernika 2007. Ceremonia podpisania umów o współpracy w dziedzinie badań


Krakowski Ratusz, 2 pazdziernika 2007. Ceremonia podpisania umów o współpracy w dziedzinie badań. Skróty: AGH - Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków, IFJ - Instytut Fizyki Jšdrowej Polskiej Akademii Nauk, Krakow, UJ - Uniwersytet Jagielloński.